Jura
Forside

Pjece nr 4/1998

Ren besked

Om køb af brugt bil og bilreparationer

 

INDHOLD

Køb af brugt bil
  Når du indgår aftalen
  Købelovens regler
  Købers rettigheder
  Sælgers rettigheder
  Garanti
  Aftaler og fortrydelsesret
  Forsikringer
  Checkliste

Bilreparationer
  Valg af værksted
  Aftale om omfang og pris
  Reparationstilbud
  Specifikation af fakturaen
  Betaling for reparationen
  Mangelfuld reparation
  Forsinkelse af reparationen

Hvis sælger eller værksted holder bilen tilbage
  Tilbageholdsret
  Betaling under protest

Forbrugerombudsmanden og bilbranchen

Hvor kan jeg få hjælp?

Behandling af klagesager
 

I denne pjece gennemgår vi de vigtigste juridiske regler omkring køb af brugte biler, og omkring reparation af biler. Her kan du læse om dine rettigheder og pligter som forbruger, og dermed vil du være i stand til afværge mange problemer på forhånd. Skulle du alligevel blive uenig med en bilforhandler eller et værksted, kan du i pjecen finde råd om, hvordan du løser problemet.

Pjecen er udgivet i samarbejde med FDM.

 
 
KØB AF BRUGT BIL
 

I dette afsnit gennemgås en række forhold, som er vigtige i forbindelse med køb af en brugt bil, især de relevante afsnit af købeloven.
 

NÅR DU INDGÅR AFTALEN

Du må gøre op med dig selv, om du vil købe bil af en privat person eller hos en bilforhandler. Kun når du køber bil af en forhandler, er du beskyttet af lovens regler om forbrugerkøb. (Købeloven: Justitsministeriets lovbekendtgørelse nr. 28 af 21. januar 1980 med senere ændringer)

Vær opmærksom på, om bilen sælges "som beset", u-indregistreret eller med andre forbehold og gør op med dig selv, om du er indforstået med at købe en bil på disse betingelser.
 

Det er vigtigt at få alle aftaler skrevet ned i slutsedlen (købekontrakten). Har sælgeren fx lovet at udbedre nogle fejl inden leveringen, eller har han lovet, at bilen har nogle specielle egenskaber, skal du bede om at få dette skrevet i slutsedlen. 

Du kan også indgå aftale med sælgeren om en ”fejlfri FDM-attest”. Det sker ved, at det anføres i slutsedlen, at sælger erklærer sig indforstået med for egen regning at udbedre alle med ”0” angivne fejl, der konstateres ved en brugtbilundersøgelse på et FDM Test Center.

Gæld i bilen
Du bør undersøge, om der er gæld i bilen. Dette kan gøres ved at kontakte Bil- og Personbogen ved Retten i Århus. Her føres der et edb-register over pant, ejendomsforbehold, udlæg mv. i biler. Du skal oplyse bilens stelnummer ved henvendelsen.

Hvis der ikke er anført gæld i Bilbogen, og du i øvrigt ikke har kendskab til, at der skulle være gæld i bilen, kan en eventuel kreditor ikke senere komme og kræve dig for et beløb.

 
Bil- og Personbogen:
Tlf. 86 12 91 45 kl. 11 - 14.

Synet hos Statens Bilinspektion
Statens Bilinspektion kontrollerer, om bilen på synstidspunktet opfylder lovens minimumskrav til sikkerhed og miljø. Kravene vedrører bl.a. bremser, styretøj, hjulophæng, affjedring, lygter, rust og udstødning. Men synet er ikke en total gennemgang af bilen, og det må derfor ikke forveksles med en tilbundsgående test af en brugt bil.

Man skal også være opmærksom på, at Bilinspektionen konstaterer bilens tilstand på synstidspunktet. Man kan derfor godt komme ud for, at bilen opfylder lovens minimumskrav ved synet, men at bremserne eller dækkene efter nogen tids yderligere brug er ulovlige, og i øvrigt kan give anledning til sikkerhedsmæssige svigt.
 
Når et syn er afsluttet, udleverer Bilinspektionen en synsrapport, hvor eventuelle påpegede fejl er anført. Har bilen været synet, skal du bede bilforhandleren om at se synsrapporten. Hvis synsrapporten er blevet væk, og bilen er synet efter 1. januar 1998, kan bilens ejer få en kopi af rapporten hos Statens Bilinspektion.

Se også næste afsnit samt ”Mangler ved bilen”. 

Registreringsattest
Bed forhandleren om at se bilens originale registreringsattest. Den kan give nogle nyttige oplysninger om bilen. Se især følgende rubrikker på attesten: (Klik her for en forstørrelse.)
 
1. ”Registreret 1. gang”
Årstallet for første registrering er bilens årgang. Du skal dog være på vagt, hvis datoen lyder på den 31/12 år xx. Det kan betyde, at datoen er fastsat ud fra et skøn, idet bilen ikke var ny, da den blev registreret første gang i Danmark (fx hvis den er indført brugt fra udlandet eller har stået på lager i længere tid).
 
2. ”Registreringsdato”
En bil skal registreres hver gang, den skifter ejer, og registreringsdatoen viser, hvornår bilen sidst er registreret. Hvis datoen i denne rubrik ikke er den samme som i ”registreret 1. gang”, har bilen sandsynligvis haft mere end én ejer.
 
3. ”Godkendelsesdato”
Hvis der står en dato i denne rubrik, viser det at bilen er blevet godkendt efter at have været til syn hos Statens Bilinspektion. I dag skal alle biler til syn første gang, når de er fire år gamle, og derefter hvert andet år. Hvis godkendelsesdatoen viser, at bilen har været til syn indenfor de første fire år, bør du spørge forhandleren hvorfor. Det kan muligvis betyde, at den har kørt som fx taxa eller udlejningsbil, eller at den har været udsat for en større skade.
 
4. ”Tolddokument”
I denne rubrik står der som regel ”certifikat”, hvilket betyder, at registreringsafgiften er betalt fuldt ud ved bilens første registrering. Hvis der derimod står ”afgifts-attest”, samt en tolddato, som er senere end første registreringsdato, er bilen sandsynligvis enten indført brugt fra udlandet, eller har kørt som taxa eller anden erhvervskørsel. Bed forhandleren om at oplyse dette.

Bil med varedeklaration
En brugt bil kan være deklareret med  Dansk Varefakta Nævns VAREFAKTA. Deklarationen giver skriftlige oplysninger om bilens km-tal, stand, reparationsbehov, tidligere vedligeholdelse mv. Dansk Varefakta Nævn kontrollerer ved stikprøver, at de deklarerede biler svarer til deklarationerne. Nærmere oplysninger kan fås hos Dansk Varefakta Nævn på tlf. 33 79 09 79.

Der findes også andre deklarationer på markedet, fx DAF´s brugtbilattest. Men der er ingen uvildig kontrol af disse ordninger.

Se endvidere “Checkliste ved køb af brugt bil”.

Til indholdsfortegnelse

KØBELOVENS REGLER

Købelovens afsnit om forbrugerkøb gælder kun, når du hos en bilforhandler, køber en bil, som du hovedsagelig skal anvende til privat brug.
 
De fleste af købelovens regler om forbrugerkøb kan ikke fraviges. Det vil sige, at forhandleren ikke kan tage forbehold eller stille betingelser, som gør at du bliver dårligere stillet, end du er efter loven. Dette gælder også, 
selv om du har skrevet under 
på sådanne betingelser. 
 
I de følgende afsnit gennemgås de regler i købeloven, der har betydning for dig, når du køber brugt bil.
 

Mangler ved bilen

Hvis der viser sig mangler ved bilen, giver det dig ret til at stille krav overfor forhandleren. Det er dog ikke alle fejl ved bilen, der kan betegnes som ”mangler” i købelovens forstand.

Det er en betingelse, at manglen har været til stede på det tidspunkt, du fik bilen leveret. Men den kan udmærket have været skjult eller undervejs, således at du først opdager den nogen tid efter købet.

Du må naturligvis forvente og acceptere, at bilen ikke er som ny, men at mange af delene er slidte.

Du kan ikke senere klage over fejl, som du er blevet gjort opmærksom på senest på det tidspunkt, hvor du indgår aftalen om at købe bilen. Du kan heller ikke klage over forhold, som var umiddelbart synlige, fx en bule i forskærmen, et stenslag i ruden eller andre fejl, som du har - eller burde have - opdaget.
 
 

Der er  tale om en mangel, som giver dig ret til at stille krav over for bilforhandleren (se ”Købers rettigheder”): 
 
hvis bilen ikke svarer til den betegnelse, som den er solgt under 
 
hvis bilforhandleren har givet urigtige oplysninger om bilen, inden købet blev afsluttet 
 
hvis bilforhandleren har forsømt at give dig oplysninger om forhold, som han kendte eller burde kende, og som har haft betydning for din bedømmelse af bilen 
 
hvis bilen ved købet var i en anden eller ringere stand, end du ifølge oplysningerne om bilens årgang, km-tal, pris og aftalen i øvrigt havde grund til at regne med 
 
 

Eksempler på forskellige mangler, der kan være ved brugte biler:

 

Købt som beset
sælgers forbehold i slutsedlen

Når der handles med brugte biler, sker det ofte, at bilforhandleren i slutsedlen skriver, at bilen sælges "som beset" eller som "afhentningstilbud" eller eventuelt  som ”en gros”. Dette betyder ikke, at køberen har mistet enhver ret til at reklamere over mangler, der var til stede på leveringstidspunktet.

Som du kan se, skal fejlen være meget grovere, end hvis der ikke er taget forbehold i slutsedlen, før du har et krav mod bilforhandleren. Du kan dog altid reklamere over sikkerhedsmæssige fejl (vel at mærke hvis du har købt en indregistreret bil til at køre på gaden med).

 

Du kan fx klage over følgende: 
 
at bilen ikke svarer til den betegnelse, som den er solgt under 
 
at bilforhandleren har givet urigtige oplysninger, inden købet blev afsluttet 
 
at bilforhandleren har forsømt at give dig oplysninger om forhold, som han kendte eller burde kende, og som ar haft betydning for din bedømmelse af bilen 
 
at bilen ved købet var i væsentlig ringere stand, end du under hensyn til prisen og omstændighederne i øvrigt havde grund til at regne med 
 
 

Indregistreret eller ej
Aftal altid at bilen er indregistreret, når den bliver leveret til dig, altså at den leveres med nummerplader. Undertiden tilbyder en forhandler, at kunden kan købe bilen som beset og u-indregistreret, idet ”kunden lige så godt selv kan hente og betale bilens nummerplader på motorkontoret”. Det kan ikke anbefales!

Hvis bilen ikke er indregistreret, kan du ikke forvente, at den overholder lovgivningens sikkerhedsmæssige krav
- medmindre du har fået oplyst, at bilen er nysynet, og du har givet en pris for den, der svarer til prisen for en bil, der sælges på normale vilkår.

Hvis bilen ikke er nysynet, og du alligevel køber den som beset og u-indregistreret, bør du ikke betale normalpris for den. Du bør have et afslag i prisen, så du kan sende bilen til et andet værksted og få den efterset for sikkerhedsmæssige mangler, og i øvrigt få den klargjort.

Køb på auktion
Når du køber bil på en auktion, er du stillet, som når bilen er solgt "som beset". Køb på auktion er for fagfolk, og uden tilstrækkelig faglig indsigt kan du nemt blive skuffet.
 

Reklamation

Ifølge købeloven har du ét års reklamationsret fra leveringen. Det vil sige, at du kan reklamere over mangler ved bilen indtil ét år efter, at du har fået den leveret. Du skal dog reklamere til bilforhandleren hurtigst muligt og altid inden "rimelig tid", efter du har opdaget manglen.

Giver du ikke bilforhandleren meddelelse om en eventuel mangel indenfor disse frister, kan du som udgangspunkt ikke senere stille krav i anledning af manglen.

Til indholdsfortegnelse

KØBERS RET

Købers rettigheder

Hvis bilen lider af en mangel, har
du ret til én af følgende løsninger:

Afhjælpning. Det betyder, at bilforhandleren skal reparere manglen, uden at du skal betale for det. Reparationen skal udføres håndværksmæssigt korrekt.
 

Du kan kræve, at bilforhandleren afhjælper manglen, men forhandleren har også krav på at få lov til at afhjælpe, hvis han ønsker det.
 
Hæve købet. Det betyder, at handlen går tilbage. Du kan som udgangspunkt kun hæve købet, hvis manglen er væsentlig (se dog afsnittet ”Købers krav om afhjælpning” næste side). Du skal normalt have hele købesummen tilbage, inklusiv leveringsomkostninger.

Handlen kan kun gå tilbage, hvis du kan levere bilen tilbage ”i væsentlig samme stand”, som da du købte den. Har du fx skadet bilen i et færdselsuheld, kan du næppe levere den tilbage i væsentlig samme stand.

Almindelig brug af bilen medfører derimod ikke, at du ikke kan levere bilen tilbage i væsentlig samme stand. I visse tilfælde foretager Forbrugerklagenævnet et fradrag for brug af bilen. Dette kan ske, hvis køberen ellers ville opnå en økonomisk fordel på sælgerens bekostning. (Relevante eksempler er omtalt i Forbrugerstyrelsens
Juridisk Årbog 1997, afsnittet “Afgørelser fra Forbrugerklagenævnet af almindelig interesse”.)

Forholdsmæssigt afslag i købesummen. Du kan kræve et forholdsmæssigt afslag, hvis manglen forringer bilens værdi. Du kan således ikke få et afslag for bagatelagtige fejl.

Som tommelfingerregel kan man sige, at afslaget skal svare til det, det vil koste at udbedre manglen. Men hvis udbedringen indebærer, at bilens værdi bliver forøget, kan afslaget blive mindre end reparationsomkostningerne.

 
Købers krav om afhjælpning
Hvis det er dig, der har bedt bilforhandleren om at rette manglen, og han ikke har gjort det inden "rimelig tid",  kan du kræve at hæve handlen, uanset om manglen er væsentlig eller ej.

Det er svært præcist at angive, hvad der er "rimelig tid",  men du kan blive nødt til at acceptere nogle uger. Hvis reparationen fx udføres indenfor en uges tid, men ikke lykkes første gang, må du finde dig i, at bilforhandleren prøver igen. Den tid, han har til at rette manglen, afhænger også af, om fejlen er vanskelig at finde, eller det er tidskrævende at udbedre den.

Du kan ikke kræve afhjælpning, hvis det vil koste bilforhandleren uforholdsmæssig meget, eller hvis det vil være en væsentlig ulempe for ham at reparere bilen. I så fald må du nøjes med et forholdsmæssigt afslag i købesummen eller hæve købet.

Har bilforhandleren ikke udbedret manglen inden rimelig tid, kan du - i stedet for at hæve handlen eller kræve et afslag i købesummen - få manglen repareret et andet sted på hans regning. Du skal dog være helt sikker på, at forhandleren har haft tid nok til at afhjælpe. Og du skal sikre dig bevis for, at han ikke vil afhjælpe manglen eller ikke har gjort det inden rimelig tid. Dette kan være vanskeligt at bevise, men skriftlige reklamationer til forhandleren vil hjælpe dig med at bevise, at du har reklameret forgæves. Send brevene anbefalet, og husk at tage kopier til dig selv. Gem også forhandlerens arbejdssedler (skriftlige redegørelser) om, hvad der er repareret, og hvornår dette er sket. Ligeledes må du gemme de udskiftede dele som bevis for, at bilen har været behæftet med mangler.

Tilbageholdelse af købesummen
Du kan lade være med at betale købesummen, indtil du har fået opfyldt dit krav om afhjælpning. Hvis manglen er uvæsentlig, kan du dog kun holde det beløb tilbage, som det vil koste at udbedre manglen.

Hvis sælger hellere vil hæve købet
Hvis du er glad for din bil, har ofret en del penge på den eller bare synes, at du har gjort et godt køb, kan du forlange eventuelle mangler afhjulpet. Forhandleren kan ikke forhindre dette ved at tilbyde i stedet at lade handelen gå tilbage (hæve købet).

Det er som udgangspunkt dig, der bestemmer hvilken rettighed, du vil gøre brug af (se “Købers rettigheder”). Kun hvis du kræver købet hævet eller et forholdsmæssigt afslag i prisen,  kan sælger afværge dette ved at tilbyde at afhjælpe fejlen inden rimelig tid.

Til indholdsfortegnelse

SÆLGERS RET

Sælgers rettigheder
Ret til afhjælpning

Bilforhandleren har ret til at udbedre mangler. Hvis du meddeler ham, at bilen har en mangel, og han tilbyder at udbedre
den, kan du altså i første omgang hverken hæve handlen eller kræve afslag i købesummen. Er manglen derimod ikke afhjulpet inden "rimelig tid"  (”Købers krav om afhjælpning”) og uden omkostninger eller væsentlig ulempe for dig, kan du kræve et afslag i købesummen eller - hvis manglen er væsentlig - hæve købet.
 

Giver du ikke forhandleren meddelelse om manglen - og lader du fx bilen reparere på et andet værksted - mister du din ret til at hæve købet eller kræve forholdsmæssigt afslag i prisen.
 

Sælger tilbyder afhjælpning på fremmed værksted
Hvis forhandleren ikke selv kan afhjælpe en mangel ved bilen - fx fordi han ikke selv har et værksted - kan det ske, at han henviser dig til et værksted, som  han ”plejer at bruge”.

Forbrugerklagenævnet har ofte set eksempler på, at en forhandler senere bestrider, at han har tilbudt at lade bilen reparere på et andet værksted på hans regning. Derfor: Henvend dig aldrig selv på et andet værksted for at få manglerne afhjulpet. Bed forhandleren om skriftligt at bekræfte, hvor du skal henvende dig, hvad der skal laves ved bilen, og at det skal ske for forhandlerens regning.
 

GARANTI

”Garanti” betyder, at du også kan få rettet fejl, som ikke er mangler i købelovens forstand. Derfor er det en god idé at aftale, at forhandleren giver en skriftlig garanti i minimum 3 måneder - vel at mærke hvis garantien gælder hele bilen og dækker hele reparationsudgiften. Men ofte er garantien formuleret som: "100% første måned, 50% anden måned og 25% tredje måned". Procenttallene angiver sædvanligvis, hvor stor en del af omkostningerne forhandleren dækker, hvis bilen skal repareres. Desuden er garantien ofte begrænset til kun at omfatte fejl på fx motor og gearkasse, og der kan også være tale om en vis selvrisiko.
 
Du skal være opmærksom på, at købelovens regler gælder samtidig med en eventuel garanti. Det vil sige at fejl, der må betegnes som mangler efter købeloven, altid skal udbedres uden omkostninger for dig indtil ét år efter leveringen (se ”Mangler ved bilen”) 
 
De såkaldte garantier er ofte mere vildledende end vejledende: I Forbrugerklagenævnet ser vi ofte, at en forhandler, der har givet 3 måneders garanti, afviser alle reklamationer efter de tre måneder - også reklamationer, der er berettigede i henhold til købeloven, og som man derfor har ét års reklamationsret for (se ”Mangler ved bilen” og ”Reklamation”).

Vi ser også, at forhandleren under henvisning til garantien kræver, at forbrugeren betaler 50% af udgifterne til en reparation - selv om det drejer sig om en mangel, som efter købeloven skulle repareres gratis.

Hvis en garanti ikke er begrænset, omfatter den hele bilen og dækker hele reparationsudgiften. Det formodes, at en garanti løber fra det tidspunkt, hvor bilen leveres.

Til indholdsfortegnelse

AFTALER OG FORTRYDELSESRET

Aftalen er bindende
Du har købt bilen, når der er indgået en mundtlig aftale, eller når parterne har underskrevet en slutseddel, der ikke udtrykkeligt er gjort betinget.

Man kan dog godt indgå en betinget aftale. Man kan fx betinge aftalens indgåelse af, at køberen kan optage et lån med en rente eller omkostninger, som han kan acceptere. Det bør fremgå af slutsedlen, hvad aftalen er betinget af.

Ingen fortrydelsesret
Du har ingen fortrydelsesret, når du køber en vare, altså heller ikke når du køber en brugt bil. Hvis du ønsker at få en fortrydelsesret, skal du aftale det med forhandleren og få det indføjet i slutsedlen.

Hvis du fortryder købet, inden bilen er leveret og købesummen betalt, er det muligt, at forhandleren vil gå med til at ophæve aftalen. Men du må forvente, at han kræver erstatning for det tab, han har lidt ved ikke at kunne sælge bilen til dig (avance og positive udgifter). Du kan i den situation forlange, at forhandleren dokumenterer sit tab.

Hvis du fortryder, efter du har fået bilen leveret, og forhandleren går med til at købe bilen tilbage, må du forvente at få en lavere pris for den, end du selv har betalt.
 

FORSIKRINGER

Når du køber bil, skal du have en ansvarsforsikring for bilen. Den er lovpligtig, og skal tegnes inden bilen forlader forhandleren. Ansvarsforsikringen dækker eventuelle skader, som bilen forvolder på personer (herunder bilens passagerer) eller ting, fx ved et færdselsuheld. Den dækker dog ikke skader på bilens fører, eller på førerens eller ejerens ejendele - og heller ikke skader på selve bilen.

Derudover kan du  tegne en kaskoforsikring, som dækker skader på bilen (med visse undtagelser) samt tyveri. Hvis der er gæld i bilen, er det normalt et krav fra panthaverens side, at der skal tegnes en kaskoforsikring.

Er der tale om en ældre billig bil uden gæld, kan du overveje at undvære en kaskoforsikring. Prisen for forsikringen kan i den situation blive større end bilens værdi.

Du kan læse mere om bilforsikringer i:

Du kan også kontakte Forsikringsoplysningen på tlf. 33 13 75 55 kl. 10-16, eller på hjemmesiden på www.forsikringsoplysningen.dk.

Til indholdsfortegnelse

CHECKLISTE VED KØB AF BRUGT BIL

BESIGTIGELSE

Er bilen pænt vedligeholdt?
(lak, buler, ridser, farveforskel)

Er forruden fri for ridser, stenslag og revner?
Store revner og ridser i synsfeltet er ulovlige, og ruden skal udskiftes.

Er forlygter, blinklys og baglygter intakte?
Rustne paraboler skal udskiftes.

Virker lys og signalanlæg?
Lygter for og bag, blinklys og horn.

Kan døre, motorhjelm og bagklap lukkes og låses uden besvær?
Hvis ikke, kan bilen evt. være tidligere skadet.

Er dækkene slidt ensartet?
Profildybden skal være på mindst 1,6 mm for at være lovlig. Dækkene bør dog skiftes, når dybden er nede på 3 mm. Husk at kontrollere reservehjul.

Kontroller oliestand samt køler- og bremsevæskestand ved kold motor.
Er der for lidt, kan der være risiko for en alvorlig og dyr mangel.

Er udstødningen utæt?

Er der oliespild fra motor eller gearkasse?

Er batteriet rent og uden hvide belægninger på polerne?

Er bilen tæt?
Vær opmærksom på fugtighed i bund og bagagerum - løft eventuelt måtterne!
 

SIKKERHEDSUDSTYR

Virker sikkerhedsselerne, og er de uden synlige beskadigelser?

Sidder nakkestøtter fast, og er de ubeskadigede?
 

PRØVEKØRSEL

Er sæderne i orden, og kan de indstilles til din kørestilling?

Starter motoren tilfredsstillende?

Virker håndbremsen?

Virker bilens instrumenter og kontrollamper?

Virker div. ekstra udstyr?
El-rude, centralllås, aircondition, soltag m.v.

Virker varme og blæser?

Er bilen fri for mislyde under tomgangskørsel?

Er der usædvanlige bankelyde, metallisk klapren og raslen?

Kører bilen ligeud på plan og lige vej?

Virker koblingen under kørsel uden at ruske eller glide og uden mislyde?

Kan der skiftes gear uden problemer og mislyde?

Virker bremserne senest, når bremsepedalen er trådt halvt ned?

Er bilen stabil under opbremsning?

Er bilen fri for rystelser ved hurtig og langsom kørsel?
 

EFTER PRØVEKØRSLEN

Er bilen tæt?
Vær opmærksom på fugtighed i bund og bagagerum - løft eventuelt måtterne.
 
Klik her for en checkliste til udprintning.

Til indholdsfortegnelse

Fortsæt til næste afsnit: "Bilreparationer"
 

TIL TOP © Forbrugerstyrelsen - Amagerfælledvej 56 - 2300 København S - Tlf. 32 57 01 00